Wymieniki płaszczowo-rurowe

Zastosowanie
Wymienniki ciepła typu JAD, JAD X, S, H są stosowane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych wodnych lub parowych systemów ciepłowniczych. Wymienniki mogą mieć również zastosowanie w instalacjach: wentylacyjnych, technologicznych, klimatyzacyjnych.

Z uwagi na zastosowany materiał wymienniki są szczególnie przydatne w przypadku grzania, (chłodzenia) wody agresywnej korozyjnie, zawierającej wolny tlen, agresywny dwutlenek węgla, jony chlorkowe i siarczanowe o stężeniu do 150 mg/dm3. W układach zamkniętych należy zastosować wodę uzdatnioną, a w otwartych urządzenia uzdatniające wodę, np. magnetyzer.

Cennik

Budowa
Wymienniki JAD (K) i S (K) są urządzeniami przepływowymi, przeciwprądowymi. Powierzchnię wymiany ciepła tworzą helikoidalne, współosiowe wężownice ze zwiniętych przeciwbieżnie rur o średnicy ø 10x0,6 mm dla wymiennika JAD (K) 6.50.10 i średnicy ø 8x0,6 mm dla pozostałych typów. Pakiet wężownicy jest zakończony dwoma ścianami sitowymi umieszczonymi pomiędzy cylindryczną częścią płaszcza a dnami elipsoidalnymi. Króćce przestrzeni rur umieszczone są w osi wymiennika. Pozostałe dwa króćce umieszczone pod kątem 90° do osi wymiennika służą do przyłączenia instalacji czynnika do przestrzeni płaszcza. W przypadku stwierdzenia nieszczelności w rurce można ją wyłączyć z pracy poprzez obustronne zaślepienie. Dopuszcza się zaślepienie 5% ilości rur. Wymienniki stanowią nierozbieralną konstrukcję spawaną i są zbudowane z wysokostopowej stali austenitycznej.

Wymiennik JAD - Budowa - Opis składowych elementów wymiennika


 JAD K 6.50.10.EE 

Kolory w nazwie modelu wymiennika oznaczają:

 •    - typ wymiennika
 •    - litera K oznacza, że wężownica wykonana jest z rury karbowanej brak litery K oznacza, że wężownica jest wykonana z rur gładkich
 •    - oznaczenie wielkości wymiennika
 •    - oznaczenie średnicy (mm) rury, z której wykonano wężownicę, brak liczby oznacza, że wężownica wykonana jest z rury o średnicy 8 mm
 •    - oznaczenie parametrów roboczych wymiennika


Charakterystyka techniczna

Typ wymiennika Max ciśnienie pracy [bar] Max temp. pracy [°C] Kategoria urządzenia wg. PED/97/23 Pojemność [dm3] Pow. wymiany ciepła [m2] Przepływ nominalny dla wody [m3/h]*
płaszcz rury płaszcz rury płaszcz rury
JAD(K)3.18.EE 16 16 165 I 5,0 4,8 2,2 11(11) 4(2)
JAD (K) 3.18.ER 10 16 165 I 5,0 4,8 2,2
JAD (K) 5.36.EE 16 16 165 I 9,5 7,8 3,6 20(16) 7(6)
JAD (K) 5.36.ER 10 16 165 I 9,5 7,8 3,6
JAD (K) 6.50.EE 16 16 165 II 12,8 11.4 5,7 25 (19) 13,5(7,5)
JAD (K) 6.50.ER 10 16 165 I 12,8 11,4 5,7
JAD (K) 6.50.10.EE 16 16 165 II 13,4 10,8 4,8 (26) (U)
JAD (K) 6.50.10.ER 10 16 165 I 13,4 10,8 4,8
SI (K).EE 16 16 165 I 8,1 6,2 3,0 25,5 (25) 5 (4,2)
SI (K).ER 10 16 165 I 8,1 6,2 3,0

*w nawiasach podano wielkości dla wymienników z oznaczeniem K (rura karbowana)

Rysunek

Przykładowa lokalizacja przyłączy:
(w przeciwprądzie)


K1 - wlot czynnika grzewczego,
K2 - wylot czynnika ogrzewanego,
K3 - wlot czynnika ogrzewanego,
K4 - wylot czynnika grzewczego.


JAD X

Cennik

Budowa
Wymienniki JAD X(K), S X(K) są urządzeniami przepływowymi, przeciwprądowymi. Powierzchnię wymiany ciepła tworzą helikoidalne, współosiowe wężownice ze zwiniętych przeciwbieżnie rur o średnicy ø8x0,6mm, ø10x0,6mm lub ø12x0,6mm. Pakiet wężownicy jest zakończony dwoma ścianami sitowymi umieszczonymi w króćcach głowicy. Pozostałe dwa króćce służą do przyłączenia instalacji czynnika do przestrzeni płaszcza. W przypadku stwierdzenia nieszczelności w rurce można ją wyłączyć z pracy poprzez obustronne zaślepienie. Dopuszcza się zaślepienie około 5% ilości rur. Wymienniki stanowią nierozbieralną konstrukcję spawaną i są zbudowane z wysokostopowej stali austenitycznej.


 JAD X K 5.38.08.71.FF 

Kolory w nazwie modelu wymiennika oznaczają:

 •    - typ wymiennika
 •    - litera K oznacza, że wężownica wykonana jest z rury karbowanej, brak litery K  oznacza, że wężownica jest wykonana z rur gładkich 
 •    - oznaczenie wielkości wymiennika
 •    - oznaczenie średnicy(mm) rury, z której wykonano wężownice, brak liczny oznacza, że wężownica wykonana jest z rury o średnicy 8 mm
 •    - oznaczenie długości płaszcza (cm) dla wymienników w wersji skróconej, brak liczny oznacza, że płaszcz ma wymiary standardowe
 •    - oznaczenie parametrów roboczych wymiennika

Charakterystyka techniczna

Typ wymiennika Max ciśnienie pracy [bar] Max temp. pracy [°C]

Kategoria urządzenia
wg. PED/97/23

Pojemność [dm3] Pow. wym. ciepła [m2] Przepływ nominalny dla wody [m3/h]*
płaszcz rura płaszcz rura
JADX(K) 2.11.08.68.FF 16 203 SEP 1.2 1,2 0,6 8,0 (5,1) 2,8 (2,0)
JADX(K) 2.11.FF 16 203 SEP 2,6 2,3 1,2 6,8 (4,2) 2,5 (1,6)
JADX(K) 3.18.08.75.FF 16 203 SEP 2,5 2,6 1,2 12,5(12 5) 3,4 (2,8)
JADX(K)3.18.FF 16 203 I 5,0 4,0 2,0 10,5 (10,5) 4,5 (2,5)
JAD X(K) 5.38.08.7 l.FF 16 203 I 6,8 4,0 2,3 29,5 (29,0) 10(8,5)
JAD X (K) 5.38.FF 16 203 I 11,2 6,6 4,0 19,0(15,5) 7,0 (6,0)
JAD X (K) 6.50.08.72.FF 16 203 I 9,9 4,6 3,1 (31,0) (11,0)
JAD X (K) 6.50.FF 16 203 II 13,6 11,2 5,3 25,0(18,0) 13,5 (7,5)
JADX(K) 6.50.10.FF 16 203 II 10,6 14,2 5,1 34,0 (25,0) 19,0(11,0)
JAD X (K) 9.88.08.65.FF 16 203 II 20,8 6,6 5,0 (76,0) (21,0)
JAD X (K) 9.88.08.85.FF 16 203 II 25,0 8,2 6,2 (76,0) (18,5)
JAD X (K) 9.88.FF 16 203 II 29,0 16,0 10,7 54,0 (45,0) 20,0 (13,0)
JADX(K) 9.88.10.FF 16 203 II 32,0 13,0 8,3 76,0 (72,0) 27,0(17,5)
JADX(K) 9.88.12.FF 16 203 II 30,0 16.0 6,1 76,0 (72,0) (25,0)
JADX(K) 12.114.08.50.FF 16 203 II 29,0 8,0 6,3 (82,0) (39,0)
JADX(K) 12.114.08.60.FF 16 203 II 34,0 8,0 6,5 (82,0) (39,0)
JADX(K) 12.114.08.75 .FF 16 203 II 38,5 10,0 8,8 (82,0) (23,0)
JADX(K) 12.114.FF 16 203 II 54,2 20,1 18,4 64,0 (62,0) 21,0(13,5)
JAD X (K) 12.114.10.FF 16 203 II 55,0 19,3 14,9 62,0 (62,0) 21,0(13,5)
JADX(K) 12.114.12.FF 16 203 II 55,8 18,5 10,5 (62,0) (25,5)
S0 X (K).FF 16 203 I 6,2 3,3 2,3 20 (16) 4 (3,5)
SI X (K).FF 16 203 I 9,8 4,5 3,1 26 (24) 5 (4,2)

*w nawiasach podano wielkości dla wymienników z oznaczeniem K (rura karbowana)
SEP - (Sound Engineering Practice) dobra praktyka inżynierska (PED 97/23 art. 3 ust. 3)

Rysunek

Przykładowa lokalizacja przyłączy
(w przeciwprądzie)


K1 - wlot czynnika grzewczego,
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego,
K4 - wylot czynnika grzewczego
K5 - cyrkulacja cwu (opcjonalnie)

S

Cennik

Budowa
Wymienniki S X(K) są urządzeniami przepływowymi, przeciwprądowymi. Powierzchnię wymiany ciepła tworzą helikoidalne współosiowe wężownice ze zwiniętych przeciwbieżnie rur o średnicy Ø 8x0,6mm. Pakiet wężownicy jest zakończony dwoma ścianami sitowymi umieszczonymi w króćcach głowicy. Pozostałe dwa króćce służą do przyłączenia instalacji czynnika do przestrzeni płaszcza. W przypadku stwierdzenia nieszczelności w rurce można ją wyłączyć z pracy poprzez obustronne zaślepienie. Dopuszcza się zaślepienie około 5% ilości rur. Wymienniki stanowią nierozbieralną konstrukcję spawaną. Zbudowane są z wysokostopowej stali austenitycznej.

H

Cennik

Budowa
Wymienniki H-OK, H-1K, H-2K są urządzeniami przepływowymi, przeciwprądowymi z przepływem wody grzejnej w rurkach, a wody ogrzewanej w przestrzeni międzyrurowej płaszcza. Powierzchnię wymiany ciepła tworzą helikoidalne, współosiowe wężownice ze zwiniętych przeciwbieżne rur ø 8 x 0,6 mm. Pakiet wężownicy jest zakończony dwoma ścianami sitowymi umieszczonymi w głowicy wymiennika. Wymienniki stanowią nierozbieralną konstrukcję spawaną i są zbudowane z wysokostopowej stali austenitycznej.


 H-0

Kolory w nazwie modelu wymiennika oznaczają:

 •    - typ wymiennika
 •    - oznaczenie wielkości wymiennika
 •    - litera K oznacza, że wężownica wykonana jest z rury karbowanej

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Typ Max ciśnienie pracy [MPa]  Max temp. pracy [°C] Pojemność [dm3l Powierzchnia wymiany ciepła [m2]   Masa [kg] Przepływ nominalny dla wody [m3/h]
 płaszcz  rury płaszcz rury Przyłącze gwint Przyłącze kołnierz płaszcz rury
H-OK 1,6 1,6 203 1,0 0,5 0,3 4,1 7,1 3,8 0,5
H-1K 1,6 1,6 203 2,4 1,1 0,8 7,3 10,3 5,0 0,7
H-2K 1,6 1,6 203 3,0 1,9 1,3 10,9 13,4 8,0 1,0

Rysunek

Przykładowa lokalizacja przyłączy
(w przeciwprądzie)


K1 - wlot czynnika grzewczego,
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego,
K4 - wylot czynnika grzewczego